Velkoplošné mapy

Tvorba velkoplošných map

Vytváříme kvalitní vektorové mapové podklady a mapy měst, obcí, regionů aj. různých měřítek a variabilních rozměrů pro výrobu velkoplošných map, od nástěnných po městské venkovní informační a orientační systémy. Mapové vektorové podklady od nás jsou vhodné pro tisk map a informačních systémů prakticky libovolných rozměrů. Samozřejmostí je také samotná výroba těchto map.

Nástěnné interiérové mapy – Tapety s mapami – Městské a obecní orientační systémy – Mapy turistických okruhů – Mapy pro naučné stezky

Ukázky některých prací

Pro tvorbu našich map využíváme aktuální kartografické podklady vlastní produkce. Do mapového podkladu můžeme zařadit prakticky libovolné množství zájmových bodů a vrstev dle zvoleného měřítka (lesy, zemědělská půda, louky, hory, vodní toky, rybníky, jezera, silnice, železnice, budovy, obchodní centra, památky a zajímavosti, firmy, čísla popisná budov, turistické trasy, cyklostezky, autobusové a železniční zastávky atd..).

V případě vašeho zájmu si neváhejte zavolat pro bližší informace.
Tel.: 604 948 329; 732 212 477